A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
3 DE DESEMBRE
Santoral Sant Francesc Xavier
Diades Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Llegendari  
Paremiologia Pel desembre, el temps que fa el dia tres, el fa tota la resta del mes.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 3 de desembre de 1842 fou bombardejada Barcelona per ordre del general Espartero, regent d'Espanya.