A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
2 DE DESEMBRE
Santoral Santa Bibiana
Diades Dia Internacional per a l'Abolició de l'Esclavitut
Llegendari  
Paremiologia Si plou per santa Bibiana, plou quaranta dies i una setmana.
Tradicions i altres Les mares reclamaven a santa Bibiana per al guariment dels mals dels infants en general.

Fets històrics catalans

El 2 de desembre de 1307 Jaume II el Just ordena la persecució de l'orde dels Templers a la Corona d'Aragó i l'expropiació de tots els seus bens.