A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
FESTES MÒBILS DE CATALUNYA
    Calendari: dates per al 2014
DIJOUS GRAS 27 de febrer
DIMECRES DE CENDRA 5 de març
SETMANA SANTA
 
DIUMENGE DE RAMS 13 d'abril
 

PRIMER PLENILUNI DE PRIMAVERA

DIUMENGE DE RESURECCIÓ 20 d'abril
PASQUA GRANADA O SEGONA PASQUA

8 de juny

CORPUS CRISTI 19 de juny