A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
28 D'AGOST
Santoral Sant Agustí
Diades  
Llegendari  
Paremiologia Per sant Agustí a filar fi.
Sant Agustí vol que es fili al peu del gresol
Per sant agustí ni bereneta ni dormir.
Tradicions i altres Sant Agustí era el patró dels oficis que treballaven la pell: aluders, pergaminers i pellaires pel fet d'estar establerts al barri de sant Agustí.

Fets històrics catalans

El 28 d'agost de 1937 morí afusellat a burgos el polític Manuel Carrasco i Formiguera.

Fets esportius catalans

El 28 d'agost de 1985 Òscar Cadiach trepitjava el cim del món, pel vessant tibetà. Va repetir aquesta gesta en dues ocasions més.