A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
26 D'AGOST
Santoral Mare de Déu de la Font de la Salut (Terrassa)
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 26 d'agost de 1875, amb la rendició dels carlins que s'havien fet forts a la Seu d'Urgell, pràcticament acabà la tercera guerra carlina a Catalunya.

1991 - S'inaugura el túnel de Vallvidrera.