A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
25 D'AGOST
Santoral Sant Genís
Diades  
Llegendari Sant Genís comediant, patró dels comediants, i sant Genís escrivent eren germans. El gran feia comèdia pels carrers i implorava la caritat dels passants i tot el que recollia ho donava als pobres. El seu germà feia d'escrivent públic i tenia un lloc a la plaça de sant Jaume. Per als necessitats escrivia de franc.
Paremiologia Sant Genís gran, era comediant i el seu germà era escrivà.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 25 d'agost de 1349 es lliurà als camps de Llucmajor una sagnant batalla on morí Jaume de Mallorca.