A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
24 D'AGOST
Santoral Sant Bartomeu
Diades  
Llegendari Diuen que sant Bartomeu era de Sants i per aquest motiu aquest barri de Barcelona el té per patró. Conten que els qui el van martiritzar, li van llevar la pell. Sense pell, patia un no dir per culpa de les mosques. Ell que sí, es penja la pell a l'esquena i cap a Barcelona falta gent, ja que es deia que en aquesta ciutat n'hi havia molt poques. Però vet ací que en arribar al portal de Sant Antoni, els burots que la custodiaven li van dir que, per entrar a la ciutat, havia de pagar el dret de portalatge. El sant bé que els va explicar que era la seva pell i que si no li haguessin llevat, la portaria a sobre i no hauria de pagar el dret de portalatge, però els burots no se'l volien creure. El sant no va tenir més remei que vestir-se la pell i els burots van comprendre que tenia raó. Amb la pell posada, però, s'hi trobà tan a gust, que no se la va treure mai més.
Paremiologia Per sant Bartomeu, oli al gresol poseu.
Per sant Bartomeu, a filar per tot arreu.
L'hivernada verdadera, per sant Bartomeu l'aigua primera.
Si plou per sant Bartomeu, bona tardor tindreu.
Per sant Bartomeu, sembreu.
Tradicions i altres Sant Bartomeu, patró dels carnissers

Fets històrics catalans

El 24 d'agost de 1833 fou publicada al setmanari "El Vapor" la composició poètica "La Pàtria (Trobes)" coneguda després com "Oda a la Pàtria" escrita per Bonaventura Carles Aribau.

1772 - Es constituieix la Reial Companyia de Filats de Cotó, que reunia els principals fabricants d'indianes de Barcelona.

 

Fets esportius catalans

El 24 d'agost del 1926, es funda la secció de bàsquet blaugrana. Va jugar els seus primers partits al complex esportiu del Sol de Baix (entre l'actual avinguda Madrid i la Travessera de Les Corts). No va ser fins als anys 30 que el bàsquet va consolidar-se a Catalunya. Després de la Guerra Civil, el FC Barcelona de bàsquet va jugar a Primera Divisió (1940) en una nova pista situada al costat del gol sud del camp de Les Corts. La millor època arribaria a la segona meitat dels 40, amb un Barça consolidat al capdamunt del bàsquet estatal.