A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
23 D'AGOST
Santoral Santa Rosa de Lima i sant Eugeni moliner
Diades Día Internacional per al record del comerç d'esclaus i la seva abolició.
Llegendari Sant Eugeni moliner era el patró dels moliners que el reclamaven perquè fes baixar bon cabal d'aigua per tal que els molins poguessin anar.
Paremiologia  
Tradicions i altres Festa de les floristes i de les infermeres.

Fets històrics catalans

El 23 d'agost de 1922 arribà a Barcelona l'avió inaugural de la línia Madrid Barcelona

Fets esportius catalans

El 23 d'agost de 1944, Joan Sobrevia, assessorat pel periodista del Mundo Deportivo Albert Duran Arbizu, reuneix a vint companys del Frente de Juventudes de Granollers al camp del CD Granollers i els inicia al handbol. Utilizen les normes del reglament internacional proporcionat per Joan Sobrevia, que sería el primer entrenador de l'equip.