A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
20 D'AGOST
Santoral Sant Bernat de Calravall
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Poblacions en festa El tenien per patró els trompeters i els tabalers de la ciutat. També era el patró de les abelles, per aquest motiu la millor mel era qualificada de mel de sant Bernat.

Fets històrics catalans

El 20 d'agost de 1878 sortí de Barcelona el primer tren cap a París.