A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
16 D'AGOST
Santoral Sant Roc
Diades
Llegendari L'any 1587, Barcelona va proclamar-lo patró de la ciutat per haver-los lliberat de la pesta. Conten que sant Roc va venir a Barcelona per donar un cop de mà contra la terrible pesta que patia la ciutat. Però heus aquí que el sant va contagiar-se del mal i els barcelonins el foragitaren fora muralles. El pobre sant Roc es refugià es va erreconar a la torre esquerra de la Plaça Nova. Un gos que el va veure tan desvalgut, li llepà les nafres i el guarí. Per aquest motiu el sant sempre va acompanyat d'un gos.
Paremiologia Gloriós sant Roc, guardeu-nos de pesta i foc.
Sant Roc passat, temps canviat.
Per sant Roc, l'avellana surt del foc.
Per l'agost, després de sant Roc, el gos.
Tradicions i altres Sant Roc és el patró dels mals del bestiar

Fets històrics catalans

El 16 d'agost de 1930 la Gaceta de Madrid publicà un decret pel qual era dissolt el cos de Mossos d'Esquadra de Barcelona.