A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
13 D'AGOST
Santoral Sant Hipòlit
Diades Festa dels terrissaires
Llegendari  
Paremiologia
Per san Hipòlit,
La terra no pren,
I si pren, no cou,
I si cou, s'escalda,
I si no s'escalda, s'esquerda,
I si no s'esquerda, un cop llesta
La peça es desfà i torna serradures.
Poblacions en festa
Tradicions i altres Sant Hipòlit era el patró dels terrissaires: dels ollers, que només feien estris per anar al foc, dels escudellers, que feien obra fina per al serviment de la taula, i els gerrers, que es dedicaven a l'obra basta. Conten que fou mort a cops de càntir per un estol de dones que feien cua per omplir-los d'aigua en una font.

Fets històrics catalans

El 13 d'agost de 1917 començà una vaga a tot Espanya i fou declarat l'estat de guerra.

1979 - Les Corts Espanyoles aproven l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.