A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
11 D'AGOST
Santoral Santa Susanna i santa Filomena
Diades
Llegendari A Santa Susanna la invocava la nostra pagesia perquè afavorís les collites, especialment la del raïm. I santa Filomena era la patrona dels firaires.
Paremiologia  
Tradicions i altres Santa Susanna patrona de la televisió

Fets històrics catalans

L'11 d'agost de 897 va norir Guifré el Pelós.

1137 - Ramir II, rei d'Aragó i Ramon Berenguer IV comte de Barcelona signen a Barbastre el tractat pel qual Ramir II Peronel·la esdevé esposa de Ramon Berenguer IV i aquest passa a heredar la corona d'Aragó.