A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
8 D'AGOST
Santoral Sant Domènech de Guzman i sant Ciriac
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 8 d'agost de 1908 fou executat Joan Rull, detingut un any abans en relació amb les bombes que esclataven a Barcelona, fou ajusticiat al al garrot vil a la presó Model de Barcelona. Fou la primera execució realitzada en aquesta presó.