A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
7 D'AGOST
Santoral Sant Albert de Sicília
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres Sant Albert de Sicília era l'advocat de l'aigua.

Fets històrics catalans

El 7 d'agost de 1963 dins el terme de la Creu de Perelló, la guàrdia civil donà mort a Ramon Vila "Caracremada" que el dia anterior havia fet volar tres torres de conducció elèctrica en el sector de la riera de Rajadell.