A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
3 D'AGOST
Santoral Sant Gustau i santa Lídia
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 3 d'agost de 1921 fou inaugurada l'Escola de Mar, a la Barceloneta.

Fets esportius catalans

El 3 d'agost de 1930 es celebra el primer torneig de penyes de bàsquet de Manresa, participant-hi set equips. Els partits s'efectuen al pati de l'empresa tèxtil el Banqueig.