A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
2 D'AGOST
Santoral Mare de Déu dels Àngels
Diades  
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres La Mare de Déu dels Àngels era la patrona dels corders de Barcelona. Es deia que els corders es feien rics malgrat anar tota la vida de reculons, puix que en filar caminen sempre enrere.

Fets històrics catalans

El 2 d'agost de 1296 el rei Jaume II va conquerir la ciutat de Múrcia.

1931 - S'aprova en referèndum popular l'Estatut de Núria.

 

Fets esportius catalans

El 2 d'agost de 1931, amb motiu de la Festa Major de Sabadell, se celebrà, en col·laboració amb l'Ajuntament i l'Aeronàutica Naval, el primer festival aeri al Camp n'Oriac. Entre 1925 i 1927, s'havia construit el primer camp de vol, al nord-est de la ciutat de Sabadell, en uns terrenys anomenats Ca n'Oriac. Aquest camp el van començar a usar el pilot Joan Bonamusa amb el seu biplà Harriot i alguns entusiastes del vol sense motor.