A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

 

 

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
29 ABRIL
Santoral Sant Pere Màrtir i santa Caterina de Siena.
Diades
Dia internacional de la dansa
Llegendari Sant Pere Màrtir era frare dominic del convent de Balaguer i havia exercit el càrrec d'inquisidor general d'Urgell. Arran de l crema de convents del 1835 fou trobat el seu segell d'inquisidor. Aquest segell fou emprat per encunyar unes hòsties que la gent del camp posava entre dos paperets perquè es conservessin i les penjava de rams d'oliveres i d'altres arbres, disposades en forma de creu.
Paremiologia Gloriós sant Pere Màrtir, guardeu-nos de pedregada per tota aquesta anyada.
Per santa Caterina, el molí no fa farina
Per santa Caterina l'avellana és mitja i per santa Magdalena, l'avellana és plena.
Tradicions i altres La Palma d'Ebre: festes de primavera de santa Caterina. Totes les noies solteres des que fan la primera comunió, s'anomenen caterines i són les encarregades d'organitzar la festa. Al final de la missa, canten uns goigs antics, inviten les autoritats i tenen dret d'obrir el ball. Segons diuen, l'orígen de la festa pové d'una pesta que afectava sobretot les noies: es decidí que se celebraria el primer dia que no se'n moria cap, que coincidí amb santa Caterina de Siena.
  El dia d'avui l'Esglesia beneïa els rams i la gent els anava a posar pels camps i per les vinyes, per tal que les guardés dels llamps i pedregades i perquè fés les collites abundoses.

Fets històrics catalans

El 29 d'abril de 1824 va néixer a Barcelona el polític Francesc Pi i Margall.

1153 - Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, ocupa la població de Ciurana, al Priorat, darrer reducte musulmà a Catalunya.