A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
20 ABRIL
Santoral Sant Suplici
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 20 d'abril de 1895 fou oberta al públic la xarxa telefònica interurbana del nod-oest d'Espanya que unia telefònicament Madrid amb Saragossa i Barcelona.