A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
17 ABRIL
Santoral Sant Pau, monjo, i sant Robert
Diades Dia internacional de la lluita pagesa
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 17 d'abril de 1906 fou aprovada l'anomenada Llei de Jurisdiccions, que en realitat era una fórmula legal per reprimir les nacionalitats. A partir d'ara els tribunals militars eren cridats a jutjar tots els possibles delictes contra la pàtria espanyola i l'exèrcit.