A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
16 ABRIL
Santoral Sant Toribi i santa Engràcia
Diades Dia Mundial de la Veu
Llegendari Santa Engràcia és invocada contra el mal de cap.
Paremiologia
Tradicions i altres La pagesia de la terra plana des del dia d'avui comença a fer la migdiada puig que fins ara el dia era massa curt i calia aprofitar les hores de claror. Per fer saber als pagesos l'hora de tornar a la tasca, en moltes poblacions camperoles sona la campana de la son, a una hora que varia segons els indrets i segons els mesos. Fa un toc especial que és qualificat de despertapagesos.

Fets històrics catalans

El 16 d'abril de 1865 sortí a Barcelona el primer número del setmanari "Un tros de paper". Fou de les publicacions satíriques més modernes i interessants del seu temps.