A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
15 ABRIL
Santoral Santa Anastàsia
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 15 d'abril de 1977 Perpinyà:s'inicien, a Perpinyà, els actes de cloenda del Congrés de Cultura Catalana.

1859 - L¡'arquitecte Antoni Rovira i Trias guanya el concurs sobre la urbanització de l'Eixample de Barcelona, però serà el projecte d'Ildefons Cerdà el que es durà a terme.

 

Fets esportius catalans

El 15 d'abril de 1923 es crea la Federació Catalana de Bàsket-Ball iniciant el I campionat de Catalunya.