A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
14 ABRIL
Santoral Sant Elm o Telm
Diades Dia de les Amèriques
Llegendari Sembla ser que sant Elm deriva de sant Erasme qualificat d'Erm: de Sant Erm (sant Erasme) s'ha passat a san Telm o sant Elm. És un dels patrons de mariners i pescadors de la costa catalana. Conten que sant Erasme, en certa ocasió que es trobava a l'Àsia, tenia necessitat d'anar a Itàlia i, com que no disposava de cap embarcació, hi va anar a peu, pel damunt de l'aigua. Aquest prodigi féu que la gent del sud d'Itàlia l'escollisin per patró.
Paremiologia Per sant Elm fan les cucanyes que són coses molt estranyes.
Tradicions i altres Antigament, en tal dia com avui, les confraries de pescadors celebraven llur diada amb ofici solemne i jocs de cucanya.
  Els vells pescadors i gats de mar cercaven branquetes de pi marítim que avui posaven en indret adient de la barca, creguts que la protegien contra la xúrria i els cops de mar i que afavorien la pesquera.

Fets històrics catalans

El 14 d'abril de 1931 Francesc Macià proclamà des del Palau de la Generalitat, la República Catalana dins la Federació de Repúbliques Ibèriques.