A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
13 ABRIL
Santoral Sant Hermenegil
Diades Dia Internacional del Petó
Llegendari Sant Hermenegil era fill del rei got Leovigild i fou rei de Sevilla. Conta la tradició que va ser el terror dels moros i que la seva espasa era tan terrible que només de desembeinar-la, morien els enemics com a mosques.
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 13 d'abril de 1978 a València celebrà la seva primera sessió el Consell del País Valencià sota la presidència de Josep Lluís Albinyana.

1872 - Es funda l'Ateneu Barcelonès.

Fets esportius catalans

El 13 d'abril de 1919 es fundà la Unió Esportiva Figueres