A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
12 ABRIL
Santoral Sant Juli i sant Damià.
Diades Dia Internacional dels Vols Espacials Tripulats
Llegendari Diuen que fou sant Juli qui va descobrir la utilització dels excrements per a adob de les terres.
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 12 d'abril de 1902 s'efectuà l'enterrament del Doctor Robert. El dol ciutadà fou molt intens.