A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
11 ABRIL
Santoral Sant Estanislau i sant Isaac.
Diades Dia mundial del Parkinson
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

L'11 d'abril de 1872 les societats Ateneo Barcelonés i Centro Mercantil Barcelonés acordaren fusionar-se amb el nom del primer.

1904 - S'inaugura la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, "La Caixa".