A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
9 ABRIL
Santoral Sant Marcel i santa Casilda.
Diades  
Llegendari Santa Casilda era filla d'un magnat poseïdor d'un gran nombre d'esclaus, els quals tractava amb molta duresa i amb gran crueltat. La donzella se'n compadia i, d'amagat del seu pare, els portava faldades de pa. El pare ho va descobrir i, tot irat, la va sorprendre amb una faldada plena de pa al moment que l'anava a portar als esclaus. Aquest li preguntà què portava. La minyona li contestà que duia roses, i li mostrà el que portava que, en efecte, s'havia convertit en roses.
Paremiologia Si per l'abril plou el dia nou, es perden les figues flors.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 9 d'abril de 1916 es produí una gran victòria electoral de la Lliga Regionalista.

1938 - Manuel Carrasco i Formiguera, polític catalanista i fundador d'Unió Democràtica, fou afusellat a Burgos per un tribunal militar franquista.