A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
8 ABRIL
Santoral Sant Amanci, sant Dionís, santa Màxima i santa Macària.
Diades Dia internacional del Poble Gitano
Llegendari  
Paremiologia
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 8 d'abril de 1938 féu la seva presentació al Gran Teatre del Liceu l'Orquestra Nacional de Concerts.