A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
3 ABRIL
Santoral Sant Sixte i santa Fara.
Diades  
Llegendari  
Paremiologia Si el dia tres d'abril el cucut no fa piu piu, o és mort, o és viu, o senyala mal estiu.
L'abrilet, com fa el tres fa el quaranta.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 3 d'abril de 1493 entrà Cristòfol Colom a Barcelona on es trobaven els reis de tornada del seu primer viatge a Amèrica.