A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
2 ABRIL
Santoral Sant Francesc de Paula i santa María Egipciaca.
Diades Dia Mundial de Sensibilització sobre l'Autisme
Llegendari  
Paremiologia Sant Francesc serè, any de fruita.
Per sant Francesc, la piula a vesc.
Per sant Francesc, el tord al vesc.
Tradicions i altres Sant Francesc de Paula era el protector dels pobres i dels captaires, que el dia d'avui no demanaven almoina, es vestien amb les millors robes que tenien i anaven a passejar a tall de senyor.

Fets històrics catalans

El 2 d'abril de 1840 fou oberta la biblioteca de la Universitat de Barcelona, formada amb els llibres recollits d'antics convents de la ciutat.

1416 - Mor a Igualada Ferran I d'Antequera, rei de Catalunya-Aragó.