A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
1 ABRIL
Santoral Sant Venanci, sant Hug i santa Teodora
Diades Dia Internacional de la Diversió en el Treball
Llegendari  
Paremiologia
Tradicions i altres A França avui es celebrava "Les poissons d'avril" que és una festa com la nostra del Dia dels Inocents que hi ha costum de penjar als passants les típiques llufes. Ells, en lloc de retallar homenets de paper de diari, els retallen en forma de peix.
 

Els vells moliners de vent avui festejaven llurs patrons, la Mare de Déu del Vent o de Les Ventoses, i sant Bufet.

Sant Bufet estimat, feu venir vent acompassat,
ni molt ni poc, ni fluix ni fort, ni fred ni calent, que faci rodar bé el molí de vent

  L'humor popular diu que avui és la festa del dimoni Cobal. Als comediants, com que tant se'ls dóna de fer de sant com de dimoni, cap sant del cel no els volia protegir, i aleshores van demanar protecció al diable, el qual els va donar per patró en dimoni Cobal, que és l'empresari dels teatres de l'Infern i el que organitza les funcions.

Fets històrics catalans

L'1 d'abril de 1767 va néixer a Barcelona el viatger Domènec Badia i Lebich "Ali Bey"