A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
ABRIL

Abril, amb 30 dies, és el quart mes de l'any. El seu nom prové del llatí Aperire, que vol dir obrir-se, ja que és el mes en què la vegetació reviu i s'obren les flors.

Climatologia:
Tot i que estem al començament de la primavera i que el camp necessita aigua en abundància, l'abril és un tant avar en la concessió de les seves pluges.
Tenir més set que l'abril.
Mes d'abril, aigua poca i núvols mil.
Per l'abril plou a fil i pel maig plou a raig.
Per l'abril, cada gota val per mil.
Abril mullat, mal per al bestia i bo per al blat.
Per l'abril, de matinet, que a gust s'està al llitet.
Quan per l'abril trona, la collita és bona.
Abril sense pedregar, ni s'ha vist ni es veurà.
Quan l'abril no sap què fer, pren el dimoni per conseller.

 

Calendari agrícola i ramader

Camps i conreus
És un mes molt apropiat per a l'adob de cobertura, que haurà de ser tant més intens com més intenses siguin les precipitacions.
Per sant Marc, arenca l'herba dels sembrats.
Sant Marc guardeu-nos el blat.
Per sant Jordi l'espiga a l'ordi.
Per ant Marc espiga el blat.
La ceba per l'abril és com un fil, pel maig és com un faig.
No hi ha abril sense espigues.

Horta
Se sant Marc a santa Creu, a sembrar síndries arreu.
Per sant Vidal es planten els melon.
Per l'abril, maduixes mil.
Per l'abril, faves tendres a esdir.
Per l'abril, abrilet, sembra el julivert.
Si vols menjar pèsols pel segar, per l'abril els has de sembrar.

Arbredes
Quan l'arbre és ben esporgat, per l'abril treu l'esclat.
Per l'abril cada branca fa son fil.
Fruita que neix per l'abril, val per mil.
La garrofa nascuda a l'abril val per mil.
Per santa Caterina l'avellana és mitja i per la Magdalena l'avellana és plena.

Vinya
Tard s'ho va pensar qui per l'abril va podar.
Abril finit, el cep polit.
Del raïm, per l'abril la flor i pel maig el color.
L'aigua d'abril omple la gerra i el barril.
Les gelades de l'abril s'emporten el vi.

Avicultura
Per l'abril ous mil.
Per l'abril abriló, ous al ponedor.
Per l'abril, ous i lloques a mils.

Bosc:
Per l'abril, el moixernó gentil.
L'eixam d'abril, cada un val per mil.
L'abella, per l'abril dóna cera.
Per l'abril neteja les arnes i mata les rates.
Per l'abril orenetes mil.

Ramaderia
Ovella, abella i mula vella per l'abril perden l'esquella.
No es mor cap ovella d'abril ni cap vaca de maig.
Per l'abril cada cabra amb son cabrit.
Per l'abril o pel maig compra bestiar.

Pesca
De l'abril al setembre navega sense témer, de l'octubre al març no vagis per mar.
Per l'abril hissa la vela i per l'octubre arria-la.
Una tonyina pel mes d'abril, pel juny més de mil.
Per sant Marc la boga a sacs.

Calendari de festes:
23.- sant Jordi
27.- la Verge de Montserrat