SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

MONT CALVARI - Arenys de Mar, Maresme

HISTÒRIES I MIRACLES

SALVAMENT MARÍTIM

Pescadors i mariners havien de patir les inclemències del temps i, molt sovint, no tenien altre solució que implorar l’ajut diví. Aquest exvot n’és la prova. Hi podem veure un bergantí goleta amb veles inflades i tripulació davant del qual hi ha una barca de pesca sense arboradura amb sis persones a bord i un altra barca semblant amb tres persones aixecant els braços dins de l'aigua. Davant d'aquestes barques de pesca hi ha dues persones, i a la part superior, al cel, tres creus, una d'elles un crusifix, representant el Mont Calvari, i a la vora la imatge de Santa Elena. A sota hi podem llegir:

Lo patro Domingo Calvet De Barcelona havent corregut gran tormenta ab sa barca de palangre plena d'aigua de 15 fins a 118 sobre de 1761 invocant a SIpa de Monticalvari fou librat ab dos mariners no haventse portantse altrse un cop de mar. En la llanxa del patró Joseph Casa de Arenys que los porta al port de Salou ya Barna