SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

MONT CALVARI - Arenys de Mar, Maresme

L'edifici del Montcalvari és un edifici d'Arenys de Mar, ubicat sota el penya-segat del Mal Temps i just davant del port esportiu. Aquest edifici envolta l'ermita del Mont Calvari. L'ermita estava unida a la carretera mitjançant un pont que passava per sobre la via del tren. L'any 1892 el Bisbe Català la traspassà a Nacís Serra, que hi construí un balneari. L’ermita va ser molt popular entre els navegants i sobretot la figura del Crist del Montcalvari que popularment era conegut com L’escabellat. Al Museu d’Arenys de Mar i al Museu Marítim de Barcelona es conserven els exvots que els fidels del Crist havien realitzat i que es trobaven a la capella. Actualment la imatge del Crist es conserva a l’església de Santa Maria d’Arenys de Mar.