SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOTRE DAME DE LA CONSOLATION - Cotlliure, Rosselló

TROBALLA DE LA VERGE DE CONSOLATION

La majoria de llegendes que ens parlen de marededéus trobades expliquen històries amb el mateix patró: la imatge de la Verge és enterrada o amagada en una cova degut a la persecució dels cristians i sota perill de ser destruides. Normalment són trobades per gent humil i sense pecat, pastorets i/o pastoretes, bous... Notre Dame de la Consolation, conta la llegenda que fou trobada per una pastoreta, vora la Font Blava.