SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DEL REMEI - Alcanar, Montsià

HISTÒRIES I MIRACLES

Molts cops, en el retauló de l'exvolt hi ha l'explicació del "miracle" motiu de la presentalla a la Verge. Aquí us en mostrem tres dedicats a la Verge del Remei d'Alcanar

A Nuestra Señora del Remedio. Nuestro más fervoroso voto por haber salvado la vida de un tremendo y fuerte temporal de viento y agua a los marineros Bautista Gilabert Solà y Bautista Marcos Matamoros el dia 22 de diciembre de 1958. Casas de Alcanar.
En inventar-se i abaratir-se la fotografia, el retauló pintat ha evolucionat cap a ella i llavors s'ofereix a la Verge, bé la fotografia del qui ha rebut el seu favor, bé dels implicats en el miracle, en aquest cas damunt la barca amb la qual es van perdre, bé representant l'accident que va tenir lloc, com és el cas de la darrera fotografia.
Juan Gasparun Moya, Rafael Zaragoza Moya y José Canelles Caballe. Perdidos se vieron en el mar el dia San Rafael del 1946
EXVOTO de nuestra patrona la santísima virgen del Remedio en acción de gracias per haber salvado la vida José Ramón Fibla. Alcanar 16 de octubre de 1960