SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

CAPELLA DE SANT ANTONI DE PÀDUA - Seva, Osona

HISTÒRIES I MIRACLES

El 13 de setembre de 1931, Pere Tió, muntant una bicicleta, importunadament anà a parar sota d'un carro, el qual irremediablement l'hauria aixafat si sant Antoni, a qui demanà auxili, no hagués acudit al seu poder a alliberar-lo d'una mort segura.