SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DE ROCAPREVERA - Torelló, Osona

HISTÒRIES I MIRACLES

Con pia veneracion
Beso vuestra planta bella
Roca fuerte do se estrella
La cabeza del dragón:
Roca sois de salvacion
Al hombre en su hora postrera
Roca del cielo escalera,
Roca contra impiedad muro
Roca cota el vicio impuro
Vírgen de Roxa.prebera.

Sobre el trono de la luna
Y coronada de sol
Sois de fuego la coluna
Guia del pueblo español.

A tota deprecació á Nostra
Senyora de Roca-prebera se
guanyan 40 dias de indulgen-
cia concedits per lo Illm. D.
Pere Martinez de San Mar-
tin, bisbe de Barcelona.

Verge de Roca-prebera
En tot treball ampareu
Al qui adoria vostre peu
Ab una fé verdadera.
El dia de l'aplec del santuari de Rocaprevera, que se celebra el tercer diumenge de setembre, es posava a la venda aquesta estampa beneïda, que estava destinada a ser utilitzada com a plantilla per a guarir mals dels peus o bé per tenir els peus en forma i no cansar-se.

L'anvers reprodueix l'empenya d'un peu amb una invocació a la Mare de Déu de Rocaprevera i el revers, la planta esclafant la serp, el diable.