SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

MARE DE DÉU DE LA PROVIDÈNCIA - Tortosa - Baix Ebre

HISTÒRIES I MIRACLES

Era creença popular entre la marineria catalana que es podia moure vent aixecant aire en escombrar. Els mariners tortosins o les seves mares, mullers o germanes pujaven a passar l'escombra al santuari de la Mare de Déu de la Providència, conegut també com Mitjan Camí, als afores de Tortosa, perquè la Verge els afavorís amb el vent necessari per a fer lliscar les seves embarcacions.

Als aplecs era comú que la quitxalla busqués les Estrelletes de Mig Camí. Les Estrelletes de Mig Camí són restes fòssils d'un animal marí que rep el nom de Pentacrinus neocomiensis, i que va viure fa uns 100 milions d'anys. Les estrelles -de cinc puntes- provenen d'una part del pentacrinus. Poden trobar-se individualment o formant agrupacions a mode de columnes. Les estrelletes són especialment abundants a Mig Camí, a l'entorn de l'ermita de la Mare de Déu de la Providència. Altrament entre els substrats també és possible trobar restes fòssils d'altres animals: ostres, cargols, pues i fragments d'eriçons, restes de crancs i de gambes, dents de peix, pistes de cucs, algues petrificades, etc.