SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

MARE DE DÉU DE LA TORRETA - Montmajor, Berguedà