SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DE JONCADELLA - Joncadella, Bages

TROBALLA DE LA VERGE DE JONCADELLA

La llegenda de la troballa de la Mare de Déu de Joncadella és la típica de les Verges o Marededeus trobades: qui la troba és un bou, bé escorbutant a terra, o remenant dins d'una cova. Els seus goigs ens ho expliquen.
Amagada en una cova
vau estar d'aquest voltant
és un bou que un dia us troba
mentre estava pasturant
la troballa s'esbombava
ben seguit per tot arreu.
Dos veïns d'aquesta terra
devots vostres bons feiners,
de resultes de la guerra
del turc foren presoners
però vos del captiveri
de l'Alger els allibereu.
La llegenda dels dos devots, presoners dels turcs, alliberats per la bondat de la Verge de qui ens parlen els goigs, es troba representada en un dels laterals de l'església. Aquests dos captius acompanyen a la Mare de Déu en les seves representacions, tant en les estampes com en els goigs.