SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOTRE DAME DE FONT ROMEU Font Romeu, Cerdanya Nord

HISTÒRIES I MIRACLES

Tal com resen els goigs de Notre Dame de Font Romeu: "Doneu salut desitjada als malalts que vós voleu", molts malalts li imploraven la seva curació. La prova, la quantitat d'exvots que estan exposats a l'església. I la cosa no devia anar del tot malament, sobretot als coixos. És impressionant la quantitat de crosses i bastons exposats a l'església. Els podem veure al fons del temple, tapissant el sostre, senyal inequívoca que els precs tenien resposta.