SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT - Monistrol, Bages

HISTÒRIES I MIRACLES

 

El llibre de la història de Montserrat, de mossèn Albareda, fa referència a la donació d'un exvot pintat, de temàtica marinera. Aquesta dada està extreta del llibre de miracles del monestir i ens parla de l'exvot que un mariner mallorquí oferí a la verge l'any 1323. Mossèn Albareda ens ho explica així:

Un vaixell lluitava un dia de gran tempesta amb les onades furients que el combatien de tots costats. Sobtadament, un infeliç mariner, natural de Mallorca, arrabassat d'un cop de mar, fou submergit als abismes de l'aigua. Lluny de la nau i sense esperança de l'auxili humà, amb cor humil invocà Santa Maria de Montserrat, estrella de la mar, reina de cels i terra. La gloriosa Madona se li aparegué resplendent de llum, i, amb aquella dolça veu que als àngels dóna glòria, li digué amorosament: Fill meu, no tinguis por. Jo sóc la que tu acabes d'invocar. I el prengué de la mà i el muntà a la nau. Just arribar a port, el bon mariner vingué a Montserrat amb una fusta, damunt la qual estaven meravellosament pintats la clementíssima Verge i el seu Fill gloriosíssim, i la lliurà al monestir en testimoni del miracle que féu predicar, l'any 1323.