SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

MUSEU EPISCOPAL DE VIC

El Museu Episcopal de Vic (MEV) està situat al costat de la catedral. El museu va ser inaugurat l’any 1891 pel bisbe Josep Morgades, recollint l'esforç realitzat per un grup d'intel·lectuals i clergues de Vic, per recuperar el patrimoni artístic català. L'any 1898 va ser nomenat conservador del museu Josep Gudiol. El seu treball va ser continuat, entre 1931 i 1978, per Eduard Junyent. Aquests dos personatges foren els grans impulsors del museu, convertint-lo en un dels més importants del món en art medieval, especialitzat en art litúrgic, pintura i escultura del període gòtic i romànic català.

Entre les seves variades col·leccions compta amb una petita mostra d’exvots pintats, 14 per ser exactes, predominant els dedicats a Sant Miquel dels Sants i, alguns d’ells, de gran qualitat tenint en compte de que es tacta d’un art molt humil.