SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

MUSEU COMARCAL DE CERVERA

El Museu Comarcal de Cervera està ubicat al carrer Major, a la que fou casa natal d'Agustí Duran i Sanpere, historiador, arxiver i arqueòleg català. Ell és qui fundà el museu i, conjuntament amb Ramon Violant i Simorra i Joan Amades, creà la Secció Etnogràfica del Museu d’Indústries i Arts Populars al Poble Espanyol de Barcelona, actualment Museu Etnogràfic de Barcelona.

Es tracta d'una casa de planta baixa, primer i segon pis. A la planta baixa es troben les sales d'exposicions del museu. A la planta noble es pot visitar la casa pairal de la família Duran i Sanpere. Es tracta de la interpretació d'una casa típica d'una família benestant d'interior del segle XIX, la qual conserva tant el mobiliari com bona part dels objectes quotidians que vestien la casa. El museu conserva una petita col·lecció d’exvots provinents de Sant Ramon i de Santa Maria del Camí de Granyena.