SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

ELS EXVOTS PINTATS DE LA SEGARRA

ÍNDEX
El nostre treball
Els exvots
Els llibres de miracles
Història dels exvots de Sant Ramon
Els exvots de la Segarra i la guerra
Els pintors
d’exvots
......Josep Batlle - .Evarist Arenos - Miquel Martorell - Fills de M. Martorell
Altres pintors
......S. XVII - XVIII - 1819-1840 - 1833-1857 - volts 1850 - Altres pintors
Iconografies de sants i verges
......Sant Ramon - Mare de Déu del Camí - Sant Magí. - Altres iconografies
Datació dels exvots
Classificacions
Classificació segons temàtica
......Pregant - Malalties - Embarassos i parts - Accidents - Eels animals
......Exvots militars - La Segarra i el mar
Els exvots i la fotografia
Goigs i exvots
Els exvots avui
Annex 1 classificació dels exvots
Annex 2 catàleg
Annex 3 inventari d'exvots 1938
Bibliografia

 

Capcorral

la revista del Museu Comarcal de Cervera

Num 12 - any 2016

Conèixer les col·leccions. P 14

Els retaulons (exvots) del Museu de Cervera - Antoni Gimeno