CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANT PERE DE GALLIGANTS
Municipi: Girona
Comarca: Gironès
Retalls d'història