CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANT PERE DE GALLIGANTS
Municipi: Girona
Comarca: Gironès
Retalls d'història
00
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
9
2
4
3
8
10
12
14
16
56
18

54
20
52
22
24
23
48
26
46
28
44
42
40
38
36
34
32
30
37
00