CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANT GENIS LES FONTS
Municipi: Sant Genís les Fonts
Comarca: Rosselló
Goigs
0E0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
00

C0
0