CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANTA MARIA DE MUR
Municipi: Guàrdia de Tremp
Comarca: Pallars Jussà
000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000
0
12
13
14
15
0
0
0
0
0
0
0
30
29
27
25
24
22