CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANT MARTÍ DEL CANIGÓ
Municipi: Castell de Vernet
Comarca: Vallespir
Retalls d'història